Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 5
Hôm nay 5
Hôm qua 9
Trong tuần 26
Trong tháng 229
Tổng cộng 5,055

CẢM BIẾN ĐO LỰC

03-12-2016

Full code

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các model cảm biến của hãng Mark-10/ USA:

 

PLUG & TEST INDICATORS & SENSORS
M7I   Professional force / torque indicator, 110V
M5I   Advanced force / torque indicator, 110V
M3I   Basic force / torque indicator, 110V
     
PTA   Plug & TestTM user-configurable adapter, with software
     
MR01-50   Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR01-100   Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR01-200   Force sensor, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
MR01-500   Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR01-1000   Force sensor, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN
MR01-2000   Force sensor, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN
MR01-5000   Force sensor, 5000 lbF / 2500 kgF / 25000 N / 25 kN
MR01-10000   Force sensor, 10000 lbF / 5000 kgF / 50000 N / 50 kN
    Add suffix “-1” for shorter cable length, for use on ESM1500LC. Ex: MR01-2000-1
     
MR02-100   Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
MR02-200   Force sensor, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
MR02-500   Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
MR02-1000   Force sensor, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN
MR02-2000   Force sensor, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN
MR02-5000   Force sensor, 5000 lbF / 2500 kgF / 25000 N / 25 kN
MR02-10000   Force sensor, 10000 lbF / 5000 kgF / 50000 N / 50 kN
     
MR03-025   Force sensor, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN
MR03-05   Force sensor, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN
MR03-2   Force sensor, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
MR03-5   Force sensor, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N
MR03-10   Force sensor, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N
MR03-20   Force sensor, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N
MR03-50   Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR03-100   Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
    Add suffix “-1” for shorter cable length, for use on ESM1500LC. Ex: MR03-50-1
     
MR04-025   Force sensor, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN
MR04-05   Force sensor, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN
MR04-2   Force sensor, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
MR04-5   Force sensor, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N
MR04-10   Force sensor, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N
MR04-20   Force sensor, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N
MR04-50   Force sensor, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N
MR04-100   Force sensor, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
     
MR05-500   Force sensor, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
     
 MR50-10Z   Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR50-20Z   Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR50-50Z   Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR50-12   Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR50-50   Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR50-100   Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
 AC1007   Mounting kit, R50, table top
     
 MR51-10Z   Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR51-20Z   Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR51-50Z   Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR51-12   Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR51-50   Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR51-100   Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
 AC1015   Mounting kit, R51 to TST-Series test stands
G1016-1   Jacobs chuck for R51, 0.028”-0.25” dia.
G1016-2   Jacobs chuck for R51, 0.062”-0.375” dia.
G1016-3   Jacobs chuck for R51, 0.078”-0.5” dia.
G1017   Bit holder for 1/4” hex, for R51
     
 MR52-10Z   Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR52-20Z   Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR52-50Z   Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR52-12   Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR52-50   Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR52-100   Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
AC1006   Mounting kit, R52, table top
AC1014   Jacobs chuck for R52, 0.062”-0.375” dia.
     
 MR53-10Z   Torque sensor, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm
 MR53-20Z   Torque sensor, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm
MR53-50Z   Torque sensor, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm
MR53-12   Torque sensor, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm
MR3-50   Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR53-100   Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
CT001   Sample gripping jaws for TT01 / R53, pair
CT003   Adjustable gripping jaws for TT01 / R53, pair
     
MR55-20   Torque sensor, 20 lbFin / 1.5 lbFft / 320 ozFin / 220 Ncm / 2 Nm
MR55-50   Torque sensor, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm
MR55-100   Torque sensor, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm
MR55-200   Torque sensor, 200 lbFin / 16 lbFft / 2300 kgFmm / 2200 Ncm / 22 Nm
MR55-400   Torque sensor, 400 lbFin / 32 lbFft / 4600 kgFmm / 4500 Ncm / 45 Nm
MR55-1000   Torque sensor, 1000 lbFin / 80 lbFft / 11500 kgFmm / 11000 Ncm / 110 Nm
MR55-5000   Torque sensor, 5000 lbFin / 400 lbFft / 55 kgFm / 55000 Ncm / 550 Nm
AC1010   Mounting kit, MR55-200 / 400, table top
AC1016   Mounting kit, MR55-200 / 400, to TST-Series stands
SOFTWARE
15-1004   MESUR™gauge 
15-1002   WinWedge™ 32 Std
15-1003   WinWedge™ 32 Pro
     
ACCESSORIES & RELATED ITEMS
08-1026   Replacement battery, 8.4V NiMH
AC1030   AC adapter/charger, 110V US 
AC1031   AC adapter/charger, 220V Europe 
AC1032   AC adapter/charger, 220V UK
AC1035   AC adapter/charger, 220V Australia
 AC1002   Handle grip for Series 5/4 gauges, double grip
AC1002-1   Handle grip for Series 5/4gauges, single grip
 AC1003   Handle grip for Series 3/MG gauges, double grip
 AC1003-1   Handle grip for Series 3/MG gauges, single grip
 AC1004   Mounting kit, 5i/TT03 to TS-Series stands
 AC1006   Mounting kit, R52, table top
 AC1007   Mounting kit, R51/TT03, table top
 AC1008   Stand, 5i/TT03, table top
 AC1010   Mounting kit, MR55-200/400, table top
AC1014   Jacobs chuck for R52, 0.062”-0.375” dia.
AC1015   Mounting kit, R51 to TST-Series stands
AC1016   Mounting kit, MR55-200/400 to TST-Series stands
AC1018   Mounting kit, R01/R03 to test stand
AC1019   Air connection kit for G1046
AC1043   Maintenance kit for G1046
AC1020   Gauge mounting kit, Chatillon DFE/DFS/DFX to ES10/ES20/ES30/ESM/ESM301
AC1021   Gauge mounting kit, Chatillon DFM to ES10/ES20/ES30/ESM/ESM301
AC1022   Gauge mounting kit, Chatillon DFIS to ES10/ES20/ES30/ESM/ESM301
AC1023   Gauge mounting kit, Mecmesin AFG/BFG to ES10/ES20/ES30/ESM/ESM301
AC1024   Gauge mounting kit, Imada Z2/DS2/DPZ/DPS to ES10/ES20/ES30/ESM/ESM301
AC1025   Gauge mounting kit, Shimpo FGV/FGE/FGX to ES10/ES20/ES30/ESM/ESM301
AC1037   Gauge mounting kit, Chatillon DFE/DFS/DFX to TSA750/TSC1000/TSF
AC1038   Gauge mounting kit, Chatillon DFM to TSA750/TSC1000/TSF 
AC1039   Gauge mounting kit, Chatillon DFIS to TSA750/TSC1000/TSF
AC1040   Gauge mounting kit, Mecmesin AFG/BFG to TSA750/TSC1000/TSF
AC1041   Gauge mounting kit, Imada Z2/DS2 to TSA750/TSC1000/TSF
AC1042   Gauge mounting kit, Shimpo FGV/FGE to TSA750/TSC1000/TSF
AC1061   Gauge mounting kit, Mark-10 gauges to Chatillon TCD/TCM/LTCM
AC1029   Axial compensator
AC1043   Hi/lo limits indicator for Series 7/5/4
11-1022   Hi/lo limits indicator for legacy gauges
11-1042   Overload protection module, legacy gauge to test stand
DP-1VR   Mitutoyo SPC statistical processor/printer
AC1036   Calibration kit for TT01 (weights not included)
AC1049   Calibration kit for WT3-200 (weights not included)
AC1051   Footswitch for Series 7 / Model 7i
AC1052   Mounting plate, Mark-10 gauges, 0.12 - 500 lbF capacities (0.5 to 2,500 N)
AC1058   Mounting plate, Mark-10 gauges, 0.12 - 2,000 lbF capacities (2,500 - 5,000 N)
AC1053   Set of 4 blanks for G1089